Göteborgskretsens AA-grupper håller runt 85 AA-möten varje vecka. Informationen på den här sidan är baserad på de uppgifter som lämnats av respektive grupp. Möteslokalen öppnar normalt cirka 30 minuter före mötesstart. För mer information, telefonnummer, mejladresser, kartor m.m. - klicka på respektive Mötesfärger:
Grå = slutet AA-möte, dvs möte för endast alkoholister,
Blå = öppet AA-möte, dvs möte där även icke-alkoholister är välkomna att delta,
Rosa = kvinnomöte *, Grön = mansmöte *,
Gul
= ungdomsmöte, Violett = meditationsmöte
 
 
 
ÖM onsdagar
AA I GÖTEBORG
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Angered AA-ryhmä
Hammarhus Ålderdomshem
Hammarkulletorget 62A

17.30 - 19.30
Finsktalande
         
Centrumgruppen
Karl Gustavsgatan 6
09.00 - 10.00 09.00 - 10.00
Öppet möte
09.00 - 10.00 09.00 - 10.00 09.00 - 10.00 09.30 - 11.00 09.30 - 11.00
  -"- 12.30 - 14.00 12.30 - 14.00 12.30 - 14.00 12.30 - 14.00 12.30 - 14.00 12.30 - 14.00 12.30 - 14.00
  -"- 17.15 - 18.30 18.00 - 19.00 17.00 - 18.00 17.15 - 18.30 17.00 - 18.00 17.30 - 19.00 17.30 - 19.00
  -"- 19.30 - 20.30 19.30 - 20.30 19.30 - 20.30 19.30 - 20.30
Öppet möte
19.30 - 20.30
Öppet möte

En dag i taget
Stigbergsliden 6B
(Stadsmissionen)


      09:30 - 11:00
Öppet möte
 
English Speaking Group
Hvitfeldtsplatsen 2
19.00 - 20.00
Swenglish YPAA
  19.00 - 20.00
Öppet möte
19.00 - 20.00
Öppet möte
  18:30-20.00
 
Frölundagruppen
Grevegårdens Kyrka, Lingonvägen 28
    19.00 - 20.15
ÖM första onsdag/mån
       
Göteborgsgruppen
Johanneskyrkan, Stigbergsliden

19.30 - 20.30
Norra läktaren
ÖM första tisdag/mån
 
     
Hagagruppen
Haga Östergata 30
19.00 - 20.00
Öppet möte
      19.00 - 20.00    
hbtq+ / LGBTQ+

  Pop-up möten - inga fasta tider Se gruppsidan för info -
klicka här
  Pop-up meetings only For info -
click here
 
Hönögruppen
Öckerövägen 94

            18.00 - 19.30
ÖM första söndag/mån
Lundengruppen
Danska Vägen 103
19.00 - 20.30     19.00 - 20.30
ÖM sista torsdag/mån
     
Marklandsgruppen
Bankogatan 61
    19.00 - 20.00
18.00 - 19.00
  09.30 - 10.30 18.00 - 19.00
Öppet möte
Mölndalsgruppen
Församlingshemmet,
Terrakottagatan 3
 
  18.30 - 19.30     18.30 - 19.30
ÖM första söndag/mån
Oscar Fredriksgruppen
Oscar Fredriks kyrkoplan
19.00 - 20.30            
Sinnesrogruppen
Carl Johans Kyrkoplan 1
19.00 - 20.15
Öppet möte
   
     
Sisters in Sobriety
Danska Vägen 103
     
    18.00 - 19.00
Öppet möte
Skogomegruppen
Skogomeanstalten
(OBS - För att komma in måste man vara godkänd från belastningsregistret.)
17.00 - 18.30
Öppet möte
   
   
Vårvädersgruppen
Inägogatan 8A
  19.00 - 20.00
Öppet möte
  19.00 - 20.00
Öppet möte

09.30 - 10.30
Öppet möte
 
YPAA Into Action GBG
Lilla Stampgatan 1C
  19.00 - 20.00
Öppet möte
    19.00 - 20.00
Öppet möte
   
AA I BORÅS
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Klintgruppen
Klintesväng 3 (Församlingshemmet)
tel: 076 760 61 38
19:00 - 20:00
Öppet möte
 

 

AA I PARTILLE
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Partillegruppen
Gamla Kronvägen 36
19.00 - 20.30
ÖM sista måndag/mån
           
AA I KUNGSBACKA
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Tingbergsgruppen
Tingbergsvägen 3
  18.30 - 19.30  
18.30 - 19.30
17.00 - 18.00
Öppet möte
AA I KUNGÄLV
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Kungälvsgruppen
Församlingshemmet,
Fredriksbergsgatan 12
            18.30 - 20.00
ÖM första söndag/mån
AA I NÖDINGE
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Alegruppen
Församlingshemmet,
Gamla Kilandavägen 17
Nödinge
    19:00-20:30
ÖM första
onsdag/mån

     
Grupperna i möteslistan är AA-grupper som valt att samarbeta i AA Göteborgskretsen. Information om övriga grupper finns på aa.se * Kvinno- och mansmöten antas omfattas av AA:s Tredje Tradition - att det enda kravet för deltagande i AA är en önskan att sluta dricka, oberoende av kön. Möteslistan uppdaterad 2019-10-07
Meddela alla ändringar till
webmaster@aa-goteborg.se och service@aa.se