SERVICE?
Service i AA-gruppen kan vara en viktig del i tillfrisknandet. Du som känner att det är dags att lämna över den typen av uppdrag till andra som bättre behöver dem, kan med fördel fortsätta göra service inom kretsen. Det finns mängder med uppdrag som väntar på just dig, allt ifrån att sätta upp affischer på offentliga anslagstavlor till att hålla föredrag - samt ungefär allting däremellan!
12:E STEGET

Göteborgskretsens 12e-stegskommittés syfte är att på ett övergripande plan verka för samordning av de AA grupper och medlemmar inom Göteborgskretsen som för AAs budskap vidare på avgiftningar, boenden, fängelser och liknande ställen där människor befinner sig som är i behov av AAs lösning.

Huvuduppgifterna för 12e-stegskommittén är:

- Att vara en insamlande informationsbank för det tolvstegsarbete enskilda grupper och medlemmar utför ”utanför” sina gruppers ordinarie möten och vilka ställen det utförs på.

- Samla kontaktinfo till medlemmar som är intresserade av att delta i detta arbete, dels för att kunna bistå med ”inhoppare” i kontinuerligt tolvstegsarbete och dels för att kunna bistå avgiftningar m fl med telefonnummer till AA medlemmar som är villiga att utföra enskilt tolvstegsarbete.

- Hjälpa till med litteratur på ett sätt som kan vara svårt för enskilda grupper.

- Anordna seminarier och workshopar för AA medlemmar, för utbyte av erfarenheter inom detta område.

- Arbeta för att upprätthålla AAs goda anseende genom fortsatt kontakt med utomstående, då AA grupper och enskilda medlemmar inte längre kan upprätthålla den kontakten.

Vi vill verka för att AA blir mer känt för det allmänna inom Göteborgskretsens geografiska område Men vårt arbete innebär inte att vi utför offentlig information till professionella och tredje person om AA. Den typen av arbete utför kommittén för offentlig information (OI). Vårt arbete vänder sig uteslutande mot människor som har problem med alkohol, d v s traditionellt tolvstegsarbete. Däremot har vi av nödvändighet nära kontakt med både professionella och oi-kommittén då våra områden ligger nära varandra, bitvis är överlappande och så klart att vi båda verkar för att uppfylla vår femte tradition.

Vår kommitté är direkt ansvarig inför Göteborgskretsens gruppsamvete, och får sitt ekonomiska bidrag därifrån. Vår ordförande och sekreterare utses av desamma på två års rotationstid, och övriga tjänarposter inom kommittén utses av kommittén.

MÖTEN

Vi träffas för arbetsmöte en gång per månad (se startsidan för aktuell plats och mötestid). Dessa möten är öppna för alla AA medlemmar som är nyfikna eller intresserade av vårt arbete, och självklart även dem som vill delta aktivt.

 

KONTAKT

Vi har en mailinglista (12esteget@aa-goteborg.se) som kommittémedlemmar och intresserade AA medlemmar är anslutna till. Ta kontakt med webmaster om du vill tillhöra listan.

 

Här görs det 12-stegsarbete!
Kolla listan för att se vilka grupper som går till vilka platser!

Klicka här för att se listan

 
 
Uppdaterad 2019-06-04