Göteborgskretsens AA-grupper håller runt 60 AA-möten varje vecka. Informationen på den här sidan är baserad på de uppgifter som lämnats av respektive grupp. Möteslokalen öppnar normalt cirka 30 minuter före mötesstart. För mer information, telefonnummer, mejladresser, kartor m.m. - klicka på respektive Mötesfärger:
Grå = slutet AA-möte, dvs möte för endast alkoholister,
Blå = öppet AA-möte, dvs möte där även icke-alkoholister är välkomna att delta, Rosa = kvinnomöte *, Grön = mansmöte *,
Gul
= ungdomsmöte, Violett = meditationsmöte
 
 
 

På grund av den pågående pandemin (COVID-19) kan vissa grupper välja att ställa in sina möten på obestämd tid. Just nu har följande grupper ställt in:

  • Klintgruppen, Borås,
  • Sisters (Pärlan)Göteborg (Zoom möten anordnas)
  • Göteborgsgruppens tisdagsmöten i Johanneskyrkan är tillfälligt stängt

         

På grund av den rådande corona-pandemin kan det ske ändringar i möteslistan. Nya Onlinegrupper har bildats och dessa kan fungera som en utmärkt ersättning om du inte tycker det är lämpligt att delta i fysiska möten.


Du hittar Onlinegrupper här *ONLINEMÖTEN*


Nytryckt möteslista utgåva september 2020 Finns att hämta i Vårvädersgruppens lokal, Inägogatan 8 A (Gaveln)AA I GÖTEBORG
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Angered AA-ryhmä
Föreningen Iltatähti (Kvällsstjärnan) Peppargatan 41, Gårdsten, Angered

18.00 - 19.00
FinsktalandeÖppet möte

         
Centrumgruppen
Karl Gustavsgatan 6
07.00 - 07.45
08.00 - 08.45
09.00 - 10.00
07.00 - 07.45
08.00 - 08.45
09.00 - 10.00
07.00 - 07.45
08.00 - 08.45
09.00 - 10.00
07.00 - 07.45
08.00 - 08.45
09.00 - 10.00
07.00 - 07.45
08.00 - 08.45
09.00 - 10.00
09.30 - 11.00 09.30 - 11.00
  -"- 12.30 - 14.00

15.00 - 16.00
Kom till tro möte
12.30 - 14.00 12.30 - 14.00 12.30 - 14.00 12.30 - 14.00 12.30 - 14.00 12.30 - 14.00
  -"- 17.15 - 18.30 18.00 - 19.00 17.00 - 18.00   17.00 - 18.00 17.30 - 18.30 17.30 - 19.00
  -"- 19.30 - 20.30 19.30 - 20.30 19.30 - 20.30 19.30 - 20.30
Öppet möte

19.30 - 20.30

En dag i taget
Stigbergsliden 6B
(Stadsmissionen)


      09:30 - 11:00
Zoom möte
10.00 - 11.00
 
English Speaking Group
Hvitfeldtsplatsen 2
19.00 - 20.00
Swenglish YPAA
  19.00 - 20.00
Öppet möte
19.00 - 20.00
Öppet möte
  18.30 - 20.00  
Frölundagruppen
Grevegårdens Kyrka, Lingonvägen 28
    19.00 - 20.15
ÖM första onsdag/mån
       
Göteborgsgruppen
Johanneskyrkan, Stigbergsliden

19.30 - 20.30
Norra läktaren
ÖM första tisdag/mån
 
     
Hagagruppen
Haga Östergata 30
19.00 - 20.00
Öppet möte
      19.00 - 20.00    
Hönögruppen
Öckerövägen 94

            16.45 - 18.00
ÖM första söndag/mån
Lundengruppen
Danska Vägen 103
19.00 - 20.30     19.00 - 20.30
ÖM sista torsdag/mån
     
Marklandsgruppen
Bankogatan 61
    19.00 - 20.00
18.00 - 19.00   09.30 - 10.30 18.00 - 19.00
Öppet möte
Mölndalsgruppen
Församlingshemmet,
Terrakottagatan 3
 
  18.30 - 19.30     18.30 - 19.30
ÖM första söndag/mån
Oscar Fredriksgruppen
Oscar Fredriks kyrkoplan
19.00 - 20.30            
Sinnesrogruppen
Carl Johans Kyrkoplan 1
19.00 - 20.15
Zoom Länk
   
     
Sisters in Sobriety
Danska Vägen 103
  Endast Zoom
Möte!
19.00 - 20.00

Zoom länk

 
    Endast Zoom
Möte!

18.00 - 19.00
Zoom länk
Öppet möte
Vårvädersgruppen
Inägogatan 8A
  19.00 - 20.00
Öppet möte
   19.00 - 20.00
Steg & Tradition

09.30 - 10.30
Öppet möte
18.00 - 19.00
Fritt tema
YPAA Into Action GBG
Haga Östergata 30
  19.00 - 20.00
Öppet möte
Zoom länk

  Endast Zoom
Möte!
19.00 - 20.00
Öppet möte
Zoom länk
     
AA I BORÅS
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Klintgruppen
Sjöbo kyrka
tel: 076 760 61 38
Tillfälligt stängt!
19:00 - 20:00
Öppet möte
 

 

AA I PARTILLE
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Partillegruppen
Gamla Kronvägen 36
19.00 - 20.30
ÖM 3:e mån. i månaden'
           
AA I KUNGSBACKA
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Tingbergsgruppen
Tingbergsvägen 3
Västergruppen
Sjöallén 9
19.00- 20.00
18.30 - 19.30

19.00 - 20.00
Öppet möte

18.30 - 19.30


17.00 – 18.00
Öppet möte10.00 - 11.00
AA I KUNGÄLV
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Kungälvsgruppen
Församlingshemmet,
Fredriksbergsgatan 12
            18.30 - 19.30
AA I NÖDINGE
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Alegruppen
Församlingshemmet,
Gamla Kilandavägen 17
Nödinge
    19:00-20:30
ÖM första
onsdag/mån

     
Grupperna i möteslistan är AA-grupper som valt att samarbeta i AA Göteborgskretsen. Information om övriga grupper finns på aa.se * Kvinno- och mansmöten antas omfattas av AA:s Tredje Tradition - att det enda kravet för deltagande i AA är en önskan att sluta dricka, oberoende av kön. Möteslistan uppdaterad 2021-04-07

Meddela alla ändringar till
webmaster@aa-goteborg.se och service@aa.se