AA-MÖTEN  
Inägogatan 8A Måndag    
OBS! Nr 8A på hörnet av Byalagsgatan kan lätt misstas för Inägogatan 8A! Tisdag 19.00 - 20.00 Öppet möte
Studiemöte Stora Boken
Telefon
Onsdag  
Mejl info@aahisingen.se Torsdag
 
Mer info - se gruppens hemsida Fredag

BESTÄLLNING AV AA-LITTERATUR Lördag 09.30 - 10.30 Öppet mansmöte
Mejl litteratur@aa-goteborg.se Söndag  
     
 
  AA Vårvädersgruppen